VVN AI tại sự kiện "Nền tảng số Make in Việt Nam"

Nhận lời mời của Bộ Thông Tin và Truyền Thông và đối tác Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam - VNPOST, đại diện VVN - AI đã tham gia sự kiện "Nền tảng số Make in Việt Nam" với Nền tảng Mã địa chỉ bưu chính Vpostcode.

Sự kiện diễn ra vào sáng ngày 06/07/2020 tại Bộ Thông Tin và Truyền Thông với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp start up và các tập đoàn viễn thông, công nghệ lớn.

Các hình ảnh ghi nhận tại sự kiện.

alter-text

Bài viết liên quan

VVN AI tại sự kiện "Nền tảng số Make in Việt Nam"

Nhận lời mời của Bộ Thông Tin và Truyền Thông và đối tác Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam - VNPOST, đại diện VVN - AI đã tham gia sự kiện "Nền tảng số Make in Việt Nam" với Nền tảng Mã địa chỉ bưu chí

Đọc tiếp