Intelligent Transport System

Hệ thống được phát triển dựa trên việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực giao thông để điều hành và quản lý hệ thống giao thông vận tải.

Giao thông Thông minh (lntelligent Transport System - ITS) là hệ thống được phát triển dựa trên việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ, bao gồm các công nghệ điều khiển, điện tử, tin học và viễn thông trong lĩnh vực giao thông để điều hành và quản lý hệ thống giao thông vận tải.

VVN đã ứng dụng thành công AI cho việc phân tích giám sát giao thông cho 1 số đối tác lớn tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Bài viết liên quan

Intelligent Transport System

Hệ thống được phát triển dựa trên việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực giao thông để điều hành và quản lý hệ thống giao thông vận tải. Giao thông Thông minh (lntelligent Transport System

Đọc tiếp