Giới thiệu dịch vụ Smart OCR

Việc áp dụng các công nghệ OCR giúp công việc quản lý, biên soạn lại các tài liệu dạng ảnh trở nên đơn giản và thuận tiện.

OCR viết tắt của từ Optical Character Recognition : Công nghệ nhận dạng ký tự quang học.

Công nghệ OCR cho phép chuyển đổi tài liệu dạng ảnh (các ảnh đầu ra của máy quét, máy ảnh, file PDF dạng ảnh ...) thành tài liệu có thể biên tập được (file text, file Word...), xử lý ngôn ngữ tự nhiên và bóc tách thông tin. Với các chức năng này, OCR có thể bóc tách đc sổ đỏ, CMND, các tờ trình văn bản hợp đồng… Việc áp dụng các công nghệ OCR giúp công việc quản lý, biên soạn lại các tài liệu dạng ảnh, tìm kiếm tài liệu của doanh nghiệp hay các cơ quan nhà nước trở nên đơn giản và thuận tiện. Đặc biệt với tài liệu có số lượng cực lớn như sổ đó, CMND việc nhâp thông tin lên hệ thống không còn là công việc tốn thời gian, công sức của các cơ quan nhà nước.

Lợi ích khi áp dụng công nghệ OCR

Việc áp dụng các công nghệ OCR giúp công việc quản lý, biên soạn lại các tài liệu dạng ảnh, tìm kiếm tài liệu của doanh nghiệp hay các cơ quan nhà nước trở nên đơn giản và thuận tiện. Áp dụng OCR, doanh nghiêp/tổ chức cơ quan dễ dàng nhận được các lợi ích:

  • Tiết kiệm thời gian nhập liệu thủ công

  • Giảm thiểu nhân lực nhập liệu

  • Tăng năng suất và hiệu quả công việc

  • Đảm bảo độ chính xác so với tài liệu gốc

  • Lưu giữ hồ sơ lâu năm

Ưu điểm của giải pháp công nghệ OCR do VVN cung cấp

  • Độ chính xác hơn 98%
  • Cài đặt dễ dàng với APIs
  • Hỗ trợ tốt những hệ thống máy chủ cũ, không cần Card đồ họa rời

Bài viết liên quan

Giới thiệu dịch vụ Smart OCR

Việc áp dụng các công nghệ OCR giúp công việc quản lý, biên soạn lại các tài liệu dạng ảnh trở nên đơn giản và thuận tiện. OCR viết tắt của từ Optical Character Recognition : Công nghệ nhận dạng k

Đọc tiếp