Demo Trực Tiếp

Ảnh mặt trước

Ảnh mặt sau

Ảnh khuôn mặt

Thông tin cá nhân

Kết quả so khớp khuôn mặt

Độ tương đồng:0.0

Kết quả so sánh:

Số lượt request bị giới hạn để đảm bảo server bị không quá tải. Liên hệ chúng tôi nếu bạn có nhu cầu demo cao hơn.