Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển của VVN trải qua rất nhiều giai đoạn then chốt giúp VVN phát triển như ngày hôm nay.

image

Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển dài hạn của VVN là đạt mức doanh số để trở thành một trong 50 công ty Ai lớn nhất thế giới, với mục tiêu trong giai đoạn 2017 - 2020 đạt mức doanh số 3 tỷ USD.

image

Nhân sự chủ chốt

Sự lớn mạnh và thành công của VVN là thành quả từ công sức và tâm huyết của tất cả những thành viên trong công ty, dưới sự chỉ dẫn và lãnh đạo sáng suốt của những nhân sự chủ chốt - những con người tài ba, bản lĩnh và luôn hết mình vì sự nghiệp chung của VVN.

image

Thành tích nổi bật

Hơn 5 năm hình thành và phát triển, với bản lĩnh mạnh dạn đổi mới cơ chế, đón đầu áp dụng công nghệ mới, bản lĩnh đột phá, phát huy tính sáng tạo và năng động của tập thể, VVN đã vươn cao, trở thành điểm sáng kinh tế trong thời Việt Nam hội nhập WTO. VVN đã trở thành một trong những Doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam, đóng góp lớn vào sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam. Với những thành tích nổi bật đó, Công ty đã vinh dự nhận được các Danh hiệu cao quý:
Giả nhất Tìm kiếm giải pháp sáng tạo toàn cầu (Viettel Advanced Solution Track 2019).
Giả nhì VietChallenge 2019.

image