15May
image
VVN - AI ra mắt dịch vụ xác thực định danh khách hàng điện tử
  • May 15, 20

VVN - AI ra mắt dịch vụ xác thực định danh khách hàng điện tử, tự động đăng ký update face lên cloud và được nhận dạng luôn trên hệ thống.

VVN - AI ra mắt dịch vụ xác thực định danh khách hàng điện tử, tự động đăng ký update face lên cloud và được nhận dạng luôn trên hệ thống.

Cloud sử dụng CPU thường cho tốc độ search và nhận dạng vài triệu face chỉ mất 100ms.