15May
image
Tầm Nhìn Sứ Mệnh
  • May 15, 20

2020 doanh thu dự kiến đạt 30 tỷ đồng
2021 Phát triển 30 nhân sự cấp cao trong lĩnh vực AI.  Đầu tư ra thị trường các nước thuộc khu vực Đông Nam Á
2022 Ký kết hợp đồng tư vấn giải pháp công nghệ với 10 tập đoàn và tổng công ty.
2023 Doanh thu dự kiến trên 300 tỷ đồng. Niêm yết sàn HNX
2024 Đội ngũ chuyên gia cao cấp trên 50 người. Trở thành công ty có quy mô doanh thu top đầu khu vực Đông Nam Á trong tư vấn giải pháp về AI. Niêm yết sàn HOSE